Mälestised on riigi vundament

27. märtsil, priiuse põlistumise päeval toimus suur üle-eestiline muinsuskaitse teemaline mälumäng. Miks on muinsuskaitse sedavõrd oluline, et priiuse põlistamise päeval seda esile tõsta? Ükski riik ei ole pelgalt majanduslik ühendus, riik eeldab rahvuslikku või territoriaalset ühtekuuluvustunnet, ühist minevikku ja põhiväärtusi.

Mälumäng hõlmas risti-rästi erinevaid teemasid, et avardada meie tavapärast arusaamist sellest, mis on üldse pärand. Ka mängu kujundus on näide pärandist - lisaks fotodele oli küsimuste taustaks Eesti ühe tuntuma kirjakunstniku Villu Tootsi kalligraafia. Minevikust päritu kõnetab inimesi isemoodi, siinkohal esitame mõned selgitused mälumängus küsitule.